Umdatul Ahkaam

3.00 $

Qulqilina, Salaata, Sooma, Zakaa, Daldala wkf ilaalchisee waayee seeraaf heera amantii islaamaa adda addaa kan walitti qabate. Ibsa dabalataa wajjiin.
Kan qopheesse : Abuu Muhammad Abdulganiyyi Al-maqdisiyyi
Kan hiike : Gaalii Abbaaboor
Baay’ina fuulaa :432
Bara itti maxxanfame : Caamsaa 2006
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Categories: ,