Sooma

1.00 $

Sooma Ramadaan ilaalchisese qabxiiwwan adda addaa kaasudhaan kan ibsa kennu
Kan qopheesse : Musxafaa Hamiid
Kan hiike : Salaahaddiin Amaan
Baay’ina fuulaa : 108
Bara itti maxxanfame : Adoolessa 2003
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Categories: ,