Alkushuu’i

2.00 $

Salaata sodaa Rabbitiiin guutamate salaatuf kan nama gagaaran karaawwan 33 kan keessatti ibsame.
Kan qopheesse : Sh Muhammad Ibn Saalih Al-Munajjid
Kan hike : Salaahaddiin Amaan
Baay’ina fuulaa : 72
Bara itti maxxanfame : Waxabajjii 2004
Maxxansaan : Mana maxxansaa najaashii

Categories: ,