Miidhaa Arrabaa

4.00 $

Balleessaan Arraba ilma namaa baay’edha. Waayee kanaa ilalchisuun of eeggannoo akka goonu kitaaba yaadachiisu dha. Kitaaba Imaam Al-Gazaalii `Ihyaa Uluumuddiin` bu’ura godhatee kan qophaaye
Baay’ina fuulaa : Isamaa’il Abdallaah
Bara itti maxxanfame : Adoolessa 2002
Maxxansaan : Mana maxxansaa najaashii

Category:

Additional information

Weight 114 g