Salaata Amaanaa

2.00 $

Salaatni dirqama Rabbiin Muslimoota hundumaa irratti dabarse. Kitaabni kun waayee salaataa, akkasumas ulfinaaf jajjabina dhimma kanaa ibsa
Kan qopheesse : Muhammad Sa’iid
Baay’ina fuulaa : 72
Bara itti maxxanfame : Bitootessa 2010
Maxxansaan : Mana maxxansaa najaashii

Category: