Barnoota Salaataa

2.00 $

Akkaataa Salaatni itti raawwamu Suraan deegarudhaan kan ibsu. Arkaana Islaamaa fi Iimaanaa dabalatee
Kan qopheesse : Mana Maxxansaa Najaashii
Baay’ina fuulaa : 96
Bara itti maxxanfame : Ramadaan 1418 A.L.H
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Categories: ,

Additional information

Weight 97 g