Qur’aana dubbisuuf

2.00 $

Akkaataa Qur’aana itti dubbisan haala gaarii ta’een kan ibsa kennu.
Kan qopheesse : Abuu Yaasir Abdulmannaan
Kan hiike : Salaahaddiin Amaan
Baay’ina fuulaa : 60
Bara itti maxxanfame : Ammajjii 2003
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Categories: ,

Additional information

Weight 66 g