Ni’am

3.00 $

Dhukkoboota qalbii adda addaatii fi dawaa fi fala isaanii kan keessatti
Kan qopheesse : Sheek Hasan Ayyuub
Kan hike : Salaahaddiin Amaan
Baay’ina fuulaa : 80
Bara itti maxxanfame : Muddee 2005
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Category:

Additional information

Weight 85 g