Gorsa afurtama kan ittiin mana sirreessan

1.00 $

Waayee mana Muslima tokkoo ilaalchisee wantoota barbaachisaa ta’an, Ijoolleef maatii hundumaa akkamitti akka sirressan, akkasumas wantoota jaalala maatii dabaluu dnada’an kan eeru.
Kan qopheesse : Sheek Muhammad Saalih Al-Munajjid
Kan hiike : Gaalii Abbaaboor
Baay’ina fuulaa : 84
Bara itti maxxanfame : Onkololeessa 2007
Maxxansaan : Mana maxxansaa Najaashii

Category: