Al-Qaa’idatu An-Nuuraaniyyah

1.00 $

Sadarkaa sadarkaa dhaan akkaataa Afaan Arabaatii fi Qur’aana dubbisuun itti dana’amu kan ibsu
Kan qopheesse : Sheek Nuur Muhammad Haqaanii
Kan hiike : Muhammad Sa’iid
Baay’ina fuulaa : 28
Bara itti maxxanfame : 2009
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Categories: ,