Tawubachuun barbaada garuu…

1.00 $

Wantoowwan gara Rabbii deebi’uu nama dhoorganiif fala isaanii kan keessatti ibsame.
Kan qopheesse : Sheek Muhammad Saalih Al-Munajjid
Kan hiike : Gaalii Abbaaboor
Baay’ina fuulaa : 80
Bara itti maxxanfame : Caamsaa 2007
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Category:

Additional information

Weight 83 g