Seenaa Gurguddoota Islaamaa

7.00 $

Ergamaa Rabbiitti aanee seenaa Islaamaa keessatti namoota gurguddoo fi kabajamoo ta’an Afran (Abuu bakar, Umar, Usmaan fi Alii ) seenaa isaanii ka ibsu.
Kan qopheesse : Usaamaa Na’iim Musxafaa
Kan hiike : Gaalii Abbaaboor
Baay’ina fuulaa : 286
Bara itti maxxanfame :
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Category: