Rabbitti Amane

2.00 $

waayee Rabbitti amanuutiif bu’aa isaa, kara kanarattis cimina barbaachisummaa
Kan qopheesse : Jibriil Abdallaah
Baay’ina fuulaa : 64
Bara itti maxxanfame : Amajjii 2012
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Category:

Additional information

Weight 70 g