Mallattoo dadhabina Iimaanaa

3.00 $

Iimaanni ni dabala, ni hir’atas, ni dadhabas. Kitaabni kun dadhabina Iimaanaa ilaalchisee, mallattoo, sababaa fi furmaat adda addaa irratti xiyyeeffatee kan ibsudha.
Kan qopheesse : Sheek Muhammad Saalih Al-Munajjid
Kan hiike : Gaalii Abbaaboor
Baay’ina fuulaa : 88
Bara itti maxxanfame : Ebla 2007
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Category:

Additional information

Weight 103 g