Hayaatu Sahaabaa Lakk 1

2.00 $

Seenaa jireenyaa Sahaabota Ergamaa Rabbi (S.A.W) gabaabinaan
Kan qopheesse : Dr Muhammad Ra’ifat Al-Baashaa
Kan hiike : Muhammad Xiyyo
Baay’ina fuulaa : 160
Bara itti maxxanfame : Sadaasa 2000
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Categories: ,