Fiqhii Arkaana Islaamaa ragoolee isaa wajjiin

11.00 $

Malummaa Amantii fi Tawuhiidaa ibsuu irraa jalqabee Roga islaamaa shaman (Shahaadateeynii, Salaata, Sooma, Zakaa, Hajjii) bekumsaa fi ragaan ibsuu irratti kan xiyyeeffata
Kan qopheesse : Gaalii Abbaaboor
Baay’ina fuulaa : 556
Bara itti maxxanfame : Ebla 2006
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Categories: ,